მოსწავლეთა მიღება

მოსწავლეთა მიღება:

„ქორალში“ პირველკლასელთა რეგისტრაცია იწყება გაზაფხულიდან, ხოლო მობილობა შესაძლებელია სასწავლო წლის ნებისმიერ დროს, შესაბამის კლასში თავისუფალი ადგილის არსებობის შემთხვევაში. სკოლაში მოსწავლეების მიღების წინაპირობაა გასაუბრება და დიაგნოსტიკური ტესტირება.

დამატებითი ინფორმაცია:

სკოლაში 520 მოსწავლე სწავლობს. გაკვეთილის ხანგრძლივობა არის 45 წუთი. სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს 10:00 –დან 17:00 საათამდე.