კათედრები

კათედრები:

1) ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა.
ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა აერთიანებს შემდეგ საგნებს: ქართული ენა და ლიტერატურა. კათედრის ხელმძღვანელი: ირინა ხატიაშვილი

2) საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა
საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა აერთიანებს შემდეგ საგნებს: ისტორიას, გეოგრაფიას და სამოქალაქო განათლებას. კათედრის ხელმძღვანელი: რუსუდან წიკლაური

3) ზუსტი მეცნიერებების კათედრა
ზუსტი მეცნიერებების კათედრა აერთიანებს შემდეგ საგნებს: მათემატიკა კათედრის ხელმძღვანელი: ნინო სულაძე

4) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა აერთიანებს შემდეგ საგნებს: ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია. კათედრის ხელმძღვანელი: ნანა მენაღარიშვილი

5) ესთეთიკისა და სპორტის კათედრა
ესთეტიკისა და სპორტის კათედრა აერთიანებს შემდეგ საგნებს: ხელოვნება, მუსიკა, ცეკვა, სპორტი კათედრის ხელმძღვანელი: მთვარისა თევზაძე

6) უცხოური ენების კათედრა
უცხოური ენების კათედრა აერთიანებს შემდეგ საგნებს: ინგლისური, რუსული, გერმანული კათედრის ხელმძღვანელი: მარიკა ეპიტაშვილი დაწყებითი კლასების კათედრა

კათედრის ხელმძღვანელი: სოფო მესხი