ინფრასტრუქტურა

ინფრასტრუქტურა:

სკოლის ინფრასტრუქტურა მოიცავს ორ თანამედროვე, დამოუკიდებელ შენობას ერთ სივრცეში, რომელთაგან ერთი განკუთვნილია დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისთვის, ხოლო მეორე შენობა – საბაზო და საშუალო საფეხურებისთვის. სკოლა უზრუნველყოფილია ღია და დახურული სპორტული მოედნებით, დიდი იზოლირებული ეზოთი, საბავშვო კუთხეებითა და სასკოლო-სასწავლო ლაბორატორიებით.