გადასახადი

გადასახადი:

სკოლა, ტრანსპორტი

2018-2019 წელს მიღებული მოსწავლეებისთვის სწავლების წლიური საფასური შეადგენს 4000 ლარს.

*თანხა მოცემულია სახელმწიფო ფინანსური ნორმატივის შესაბამისი ვაუჩერის თანხის გამოკლებით.

ტრანსპორტი: ერთი თვის საფასური შეადგენს 60 ლარს.