აკადემიური პერსონალი

აკადემიური პერსონალი

სკოლის აკადემიური პერსონალი დაკომპლექტებულია ძირითადად, ახალგაზრდა, მაღალკვალიფიციური კადრებით. სკოლას ჰყავს მაგისტრისა და დოქტორის ხარისხის მქონე პედაგოგები, ასევე დოქტორანტები, ახალგაზრდა მეცნიერები. სასწავლო პროცესს უძღვებიან აგრეთვე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორები. სკოლის გუნდის წევრობის მთავარი პრინციპი ურთიერთთანამშრომლობა და ერთიანობაა. პედაგოგები ზრუნავენ არა მხოლოდ საკუთარი, არამედ კოლეგების პროფესიულ განვითარებაზეც.