მთავარი
სკოლის შესახებ
სკოლა
სიახლეები
განცხადებები
გალერეა
კონტაქტი
ბიბლიოთეკა

პირველი კლასის სახელმძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო---------------- ავტორი ------- გამომცემლობა
ქართული ენა -------------- ვ. როდონაია ------ შ.პ.ს ”გაზეთი საქართველოს. მაცნე /შ.პ.ს”სწავლანი”
მათემატიკა ------------ თ. ვეფხვაძე ------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
ბუნებისმტყველება ------- გ. კვანტალიანი -------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ბაკურ სულაკაური”
მუსიკა ------------ მ. ოთიაშვილი ------ შ.პ.ს გამომცემლობა ”24 საათი”
ინგლისური ენა ------------------------------------- Macmilan
სახვითი და გამოყენე. ხელოვნება -------- ა. კლდიაშვილი ------ შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”
მეორე კლასის სახელმძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო------------ ავტორი --------------- გამომცემლობა
ქართული ენა ----------ვ. როდონაია ----------- შ.პ.ს ”გაზეთი საქ. მაცნე /”სწავლანი”
მათემატიკა -------------- თ. ვეფხვაძე ----------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
ბუნებისმტყველება------ გ. კვანტალიანი ------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”ბაკურ სულაკაური”
მუსიკა------------------- მ. ოთიაშვილი --------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”24 საათი”
ინგლისური -------ინგლისური ენა დ 1 ---------- Macmilan
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება-------ა. კლდიაშვილი ------ შპს გამომცემლობა ”კლიო”

მესამე კლასის სახელძღვანელოების ნუსხა:


სახელმძღვანელო------------------ავტორი ---------------------------გამომცემლობა
ქართული ენა --------------------ვ. როდონაია------------------შ.პ.ს. ”გაზეთი საქ. მაცნე / ”სწავლანი”
მათემატიკა-----------------------თ. ვეფხვაძე------------------ შ.პ.ს. გამომცემლობა ”ინტელექტი”
ბუნებისმტყველება---------------გ. კვანტალიანი-------------- შ.პ.ს. გამომცემლობა ”ბაკურ სულაკაური”
მუსიკა ----------------------------მ. ოთიაშვილი----------------შ.პ.ს. გამომცემლობა ”24 საათი”
რუსული ენა----------------------მ.ბარსაგოვა დ1 ------------------შ.პ.ს. ”XXI საუკუნე”
ინგლისური ენა დ2-----------------------------------------------Macmilan
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება----ა. კლდიაშვილი---- შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”

მეოთხე კლასის სახელმძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო------------------- ავტორი---------------გამომცემლობა
ქართული ენა---------------------- ვ. როდონაია---------შ.პ.ს ”გაზეთი საქ. მაცნე / ”სწავლანი”
მათემატიკა------------------------ თ. ვეფხვაძე-----------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
ბუნებისმტყველება---------------- გ. კვანტალიანი-------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ბაკურ სულაკაური”
რუსული ენა------------------------მ, ბარსაგოვა დ2--------- შ.პ.ს :XXI საუკუნე”
მუსიკა------------------------------ მ. ოთიაშვილი--------შ.პ.ს გამომცემლობა ”24 საათი”
ინგლისური------------------------ინგლისური ენა დ4--Macmilan
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება---ა. კლდიაშვილი----- შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”
სამოქალაქო თავდაცვა-------------ნ. ტალახაძე---------შ.პ.ს ”სიდი ეკ.განათლების და განვითარების ცენტრი”

მეხუთე კლასის სახელმძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო--------------------------ავტორი------------------გამომცემლობა
ქართული ენა--------------------------- ვ. როდონაია--------- შ.პ.ს ”გაზეთი საქ. მაცნე / ”სწავლანი”
მათემატიკა---------------------- ------- თ. ვეფხვაძე--------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
ბუნებისმტყველება--------------------- გ. კვანტალიანი--------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ბაკურ სულაკაური”
მუსიკა---------------------------------- მ. ოთიაშვილი ------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”24 საათი”
რუსული ენა-----------------------------მ. ბარსაგოვა დ3----------შ.პ.ს ”XXI საუკუნე”
ი.ს.ტ(ინფორმატიკა)------------------- ნ. ჯამასპიშვილი----- შ.პ.ს ”დიოგენე”
გერმანული ენა------------------------- ”დოიჩმობილი”A1 Sigrid Kretzschmer, Juuta Gamst, Eleftherios Xanthos.
ინგლისური-----------------------------ინგლისური ენა დ4-----Macmilan
ჩვენი საქართველო-----------------------მ.სურგულაძე----------- შ.პ.ს ”ლოგოს პრესი”
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება-------ა. კლდიაშვილი------ შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”


მეექვსე კლასის სახელმძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო--------------------------- ავტორი------------გამომცემლობა
ქართული ენა----------------------------- ვ. როდონაია-------- შ.პ.ს ”გაზეთი საქ. მაცნე / ”სწავლანი”
მათემატიკა------------------------------- თ. ვეფხვაძე---------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
ბუნებისმტყველება-----------------------გ. კვანტალიანი-------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ბაკურ სულაკაური”
მუსიკა-------------------------------------მ. ოთიაშვილი--------შ.პ.ს გამომცემლობა ”24 საათი”
ინგლისური------------------------------ინგლისური ენა დ4--Macmilan
გერმანული ენა დ2-------------------- Das Deutschmobil A1.
რუსული ენა-----------------------------მ.ბარსაგოვა დ4-----------შ.პ.ს”XXI საუკუნე”
ი.ს.ტ(ინფორმატიკა) ------------------- ნ.ჯამასპიშვილი ------ შ.პ.ს ”დიოგენე”
ჩვენი საქართველო-----------------------მ.სურგულაძე ---------- შ.პ.ს ”ლოგოს პრესი”
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება------- ა. კლდიაშვილი ------ შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”


მეშვიდე კლასის სახელმძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო-----------------------ავტორი------------გამომცემლობა
ქართული ენა------------------------ ვ. როდონაია------ შ.პ.ს ”სწავლანი”
მათემატიკა--------------------------- თ. ვეფხვაძე--------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
მუსიკა---------------------------------მ. ოთიაშვილი-----შ.პ.ს გამომცემლობა ”24 საათი”
ინგლისური ენა---------------------- Top Score 2-------Macmilan
გერმანული ენა-----------------------ლუიზა კობახიძე, ლუიზა მეტრეველი დ3 ----გამომცემლობა "ინტელექტი"
რუსული ენა-------------------------- მ. რევია ს3--------შ.პ.ს ”დიოგენე”
ისტორია------------------------------თ. პაპასკირი----შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”
გეოგრაფია----------------------------მ. ბლიაძე----------შ.პ.ს”ბაკურ სულაკაური”
ბიოლოგია-----------------------------ლ.ბურდილაძე---შ.პ.ს ”დიოგენე”
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება------ა. კლდიაშვილი --შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”


მერვე კლასის სახელმძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო------------------ავტორი--------------გამომცემლობა
ქართული ენა--------------------- ვ. როდონაია--------შ.პ.ს ”გაზეთი საქ. მაცნე ”სწავლანი”
მათემატიკა---------------------- თ. ვეფხვაძე-----------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
მუსიკა----------------------------მ. ოთიაშვილი--------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”24 საათი”
რუსული ენა---------------------- მ. რევია ს4--------შ.პ.ს ”XXI საუკუნე”
გერმანული ენა------------------”დოიჩმობილი”3
ინგლისური ენა------------------Top Score 2----------Macmilan
ისტორია------------------------თ. პაპასკირი-------- შ.პ.ს ”კლიო”
გეოგრაფია-----------------------მ. ბლიაძე---------------შ.პ.ს”ბაკურ სულაკაური”
ბიოლოგია-----------------------მ. ზაალიშვილი-------შ.პ.ს”ტრაისი”
ფიზიკა---------------------------გედენიძე--------------შ.პ.ს”ინტელექტი”
ქიმია-----------------------------ანდრონიკაშვილი, მამიაშვილი
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება---ა. კლდიაშვილი-----შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”

მეცხრე კლასის სახელმძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო------------------ავტორი-------------------გამომცემლობა
ქართული ენა--------------------ვ. როდონაია----------შ.პ.ს ”გაზეთი საქ. მაცნე / ”სწავლანი”
მათემატიკა---------------------- თ. ვეფხვაძე-----------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
მუსიკა----------------------------მ. ოთიაშვილი-------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”24 საათი”
რუსული ენა---------------------მ. რევია ს5------------შ.პ.ს ”დიოგენე”
გერმანული ენა-------------------- Das Deutschmobil A2.
ინგლისური ენა-------------------Top Score3------------Macmilan
ისტორია---------------------------თ. პაპასკირი-------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”
გეოგრაფია------------------------მ. ბლიაძე----შ.პ.ს”ბაკურ სულაკაური”
ბიოლოგია------------------------მ.ზაალიშვილი--------შ.პ.ს”ტრაისი”
ფიზიკა----------------------------გედენიძე-------------შ.პ.ს”ინტელექტი”
ქიმია------------------------------ანდრონიკაშვილი, მამიაშვილი
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება--ა. კლდიაშვილი ------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”კლიო”
სამოქალაქო განათლება----------ნ.ტალახაძე------------შ.პ.ს”ბაკურ სულაკაური”

მეათე კლასის სახელძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო------------------ავტორი-------------------გამომცემლობა
ქართული ენა--------------------ვ. როდონაია----------შ.პ.ს ”გაზეთი საქ. მაცნე / ”სწავლანი”
მათემატიკა---------------------- თ. ვეფხვაძე-----------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
რუსული ენა---------------------მ. რევია ს6------------შ.პ.ს ”დიოგენე”
გერმანული ენა--------------------ჯაშიაშვილი დ3------- შ.პ.ს ”XXI საუკუნე”
ინგლისური ენა-------------------Activate A2------------”ოქსფორდი”
ისტორია--------------------------ნ.ახმეტელი--------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”დიოგენე”
გეოგრაფია--------------------------მ. ბლიაძე----------შ.პ.ს”ბაკურ სულაკაური”
ბიოლოგია------------------------მ.ზაალიშვილი--------შ.პ.ს”ტრაისი”
ფიზიკა----------------------------გედენიძე-------------შ.პ.ს”ინტელექტი”
ქიმია-----------------------------ანდრონიკაშვილი, მამიაშვილი
სამოქალაქო განათლება----------ნ.ტალახაძე------------შ.პ.ს”ბაკურ სულაკაური”


მეთერთმეტე კლასის სახელმძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო------------------ავტორი-------------------გამომცემლობა
ქართული ენა--------------------ვ. როდონაია----------შ.პ.ს ”გაზეთი საქ. მაცნე / ”სწავლანი”
მათემატიკა---------------------- თ. ვეფხვაძე-----------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
ინგლისური ენა-------------------Activate B/B1------------”ოქსფორდი”
ისტორია------------------------ნ.ახმეტელი--------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”დიოგენე”
გეოგრაფია------------------------მ. ბლიაძე---------შ.პ.ს”ბაკურ სულაკაური”
ბიოლოგია------------------------მ.ზაალიშვილი--------შ.პ.ს”ტრაისი”
ფიზიკა----------------------------გედენიძე-------------შ.პ.ს”ინტელექტი”
ქიმია-----------------------------ანდრონიკაშვილი, მამიაშვილი

მეთორმეტე კლასის სახელმძღვანელოების ნუსხა:

სახელმძღვანელო------------------ავტორი-------------------გამომცემლობა
ქართული ენა--------------------ვ. როდონაია----------შ.პ.ს ”გაზეთი საქ. მაცნე / ”სწავლანი”
მათემატიკა---------------------- თ. ვეფხვაძე-----------შ.პ.ს გამომცემლობა ”ინტელექტი”
გერმანული ენა-------------------optimel b1------- შ.პ.ს ”ბაკურ სულაკაური”
ინგლისური ენა-------------------ToActivate B1+-----------”ოქსფორდი”
ისტორია--------------------------ნ.ახმეტელი--------- შ.პ.ს გამომცემლობა ”დიოგენე”
გეოგრაფია-------------------------მ. ბლიაძე----------შ.პ.ს”ბაკურ სულაკაური”
ბიოლოგია-------------------------მ.ზაალიშვილი--------შ.პ.ს”ტრაისი”
ფიზიკა-----------------------------გედენიძე-------------შ.პ.ს”ინტელექტი”
ქიმია------------------------------ანდრონიკაშვილი, მამიაშვილი
სამოქ.თავდაცვა და უსაფრთხოება--ნ.ტალახაძე------------”შ.პ.ს ”სიდი ეკ.განათლების და განვითარების ცენტრი”DESING BY: MCVANE.GE | © 2012